Get Adobe Flash player

Historie

 

Název - „MARIA“  je jméno Panny Marie, která je matkou i celého lidstva a matkou Spasitele Ježíše Krista.

Jí všechno svěřujeme, dáváme, jdeme k ní. Stáváme se jejími malými nástroji, aby tam, kde jsme se lidé směli naprosto v přirozeném domácím prostředí setkat s jejím synem Pánem Ježíšem Kristem

 

2007 – založeno Maria o.s. které vyvíjí misijní úsilí pomáhat hledajícím lidem v nalezení smyslu života nejen v duchovní rovině, ale i v té praktické, tím že pomáháme jeden druhému.

Náš cíl je, aby každý člověk měl možnost se dovědět o Kristu, ale aby také nalezl radost v tom, že může pomáhat svým bližním.

2008-  koupě domu - „zbořeniště“ nebo-li 1. ostrůvek B.M.L.jako sídlo našeho sdružení

2008-2011 - denní práce na domě  (naleznete v Galerii-Senice)

2011 – 1. nájemník – Helenka – paní ve svízelné situaci, která žila v krajní chudobě , vdova (naleznete v Galerii)

2012, 2013 - přišlo k nám v nouzi a prosbě o pomoc dalších 6 lidí, kteří u nás nalezli útočiště.

První sobota v měsíci VEČEŘADLA – Slovem „večeřadlo „ se zpravidla míní místo, kde Pán jedl se svými apoštoly velikonočního beránka, před svým utrpením. Tam se po Ježíšově nanebevstoupení shromažďovali jeho učedníci a setrvávali s Ježíšovou matkou  Marií a připravovali se na příchod Ducha svatého.

Tak se i my, bez rozdílu věku, stavu, postavení  (nejsme uzavřené společenství) scházíme k modlitbě růžence, který je charakteristikou všech Večeřadel.

 

Korunky Božího milosrdenství debata na duchovní téma úkon zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Plány: poslání ve službě okolí  „Člověk člověku“

 

naše poslání - rádi bychom nabízelinaše ubytovací prostory i pro různé evangelizační kurzy Alfa okolí, nebo-li nabízet náš dům i jiným společenstvím, které hledají útočiště k víkendům v kurzech Alfa s Duchem svatým. Výhoda spočívá ve velikosti domu, kde se nachází 5 pokojů s možností přistýlek, velkém dětském koutě, klubárně – něco jako „kavárna“ a v neposlední řadě velké modlitebně.

  – Duchovní cvičení s katolickým knězem otcem Františkem Líznou (podle potřeby)

 
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat